ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

 

 

ซาวิลส์คือเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้บริการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ที่มีสำนักงานมากกว่า 270 ที่ทั่วทั้งทวีปเอเชียแปซิฟิก ทวีปแอฟริกาใต้ และ ทวีปยุโรป เราต้องการบุคคลที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

 

คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง
  • อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานอาคารอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือด้านการจัดการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้าน พรบ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถพูด เขียน และเข้าใจดี
  • มีความรู้คอมพิวเตอร์ในระดับใช้งานได้ โปรแกรม Windows / Microsoft Word / Microsoft Excel
  • ต้องสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  • บุคลิกภาพดี
 

วิธีสมัคร

ใบสมัครจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเข้มงวด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น เราเสนอค่าตอบแทนที่น่าสนใจและโอกาสที่ดีสำหรับผู้สมัครที่เหมาะสม

 

General enquiries

Human resources

Key contacts