ผู้ชำนาญการของซาวิลส์พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดก็ตาม เราสามารถให้บริการที่ครอบคลุมหน่วยงานด้านการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย โดยบริการทางด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การค้า ทั้งผู้ครอบครองทรัพย์ และนักลงทุน

ขอบข่ายประสบการณ์ทำงานของเรา ตั้งแต่การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษา อสังหาริมทรัพย์รายย่อย ด้วยกลยุทธ์ที่ครอบคลุม และยังสนับสนุนด้วยผลงานที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ผ่านๆมา บริการของเรา ประกอบด้วยการวางแผนพัฒนา การให้คำปรึกษาเรื่องอาคาร และการบริหารจัดการโครงการ รวมไปถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริการให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาก่อนการบริหารจัดการ

การบริการให้คำปรึกษาก่อนการบริหารจัดการ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าและการวางแผนก่อนเริ่มบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราจะสามารถตอบโจทย์และหาทางออกที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านให้มากที่สุด

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

เราเป็นทางเลือกหมายเลข 1 สำหรับการให้บริการบริหารจัดการแบบมืออาชีพในเอเชียแปซิฟิก โดยเรามีพื้นที่กว่า 390 ล้านตารางฟุต ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยหรูหรา ศูนย์การค้า และทรัยพ์สินในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การบริหารของเรา เฉพาะในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีทรัพย์สินที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยหรูกว่า 30 อาคาร