หากต้องการที่จะซื้อ ขาย เช่าหรือให้เช่า ทั้งร้านอาหาร ผับ บาร์ ทีมงานของเราสามารถให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน

เริ่มตั้งแต่การหาสถานที่ที่เหมาะสะกับงบประมาณของคุณ หรือสรรหาผู้ซื้อธุรกิจของคุณเราก็สามารถทำได้ งานของเราครอบคลุมในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่างๆ เรื่องการสันทนาการและให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงงานบริหารทรัพย์สิน การลงทุนและการเข้าครอบครอง การปฏิบัติงานด้านการประเมินทรัพย์สิน และให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ รวมทั้งการช่วยเหลือในหลายๆด้าน

การปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วประเทศไทย อสังหาริมทรัพย์รายย่อยหรือองค์กรที่มีหลายทรัพย์สินอยู่ในครอบครอง ทีมงานซึ่งปฏิบัติงานประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ ทำให้เราสามารถผสมผสานองค์ความู้ท้องถิ่น และภูมิภาคเข้าด้วยกันกับความโดดเด่นของข้อมูลเชิงลึกภายในเครือข่ายของซาวิลส์ รวมถึงแผนกวิจัยภายในองค์กรของเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง

การซื้อ หรือการขาย

การซื้อ หรือการขาย ผับ บาร์ ร้านอาหาร

จากพื้นที่อุตสาหกรรมและสำนักงานไปจนถึงสถานที่ให้บริการค้าปลีก ผู้เชี่ยวชาญของเราให้การสนับสนุนลูกค้าในทุกขั้นตอนของการทำธุรกรรมของพวกเขา ตั้งแต่การตลาด ไปจนถึงการให้คำแนะนำเพื่อติดต่อกับทนายความ

การลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

เรามีความเชี่ยวชาญในทุกๆองค์ประกอบของทั้งการซื้อ และการขายพื้นที่สำนักงาน เราให้คำแนะนำลูกค้ารอบด้านการลงทุน และยังได้รับความไว้วางใจจากกองทุนรวม สถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนเอกชน นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนรายย่อย นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนในโครงการต่างๆที่หลากหลาย

การเช่า หรือการให้เช่า

การเช่า หรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ไม่ว่าคุณหรือใครก็ตามกำลังมองหาผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญของซาวิลส์พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุก ๆ ระดับและทุก ๆ กลุ่มตลาด

การประเมินมูลค่า

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ซาวิลส์ ผู้จดทะเบียน RICS ของประเทศไทย ให้บริการประเมินมูลค่า และให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบ แก่ ธนาคาร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา นักลงทุน และผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์