งานวิจัยและให้คำปรึกษาของซาวิลส์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และตระหนักถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

จำเป็นต้องเข้าใจสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต เมื่อทำการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การพัฒนากลยุทธ์ในการพักอาศัย หรือตัดสินใจว่าจะเข้ามาในตลาดเมื่อใด นอกจากนี้ เรายังให้บริการวิเคราะห์ตลาดหลายๆ รูปแบบซึ่งต้องการความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารข้อเสนอราคาเริ่มต้น (Initial Public Offering (IPO)

ความเชี่ยวชาญของเรา

  • การศึกษาและนำเสนอในเชิงลึกและเป็นจริง
  • การศึกษาตลาดที่พักอาศัยประเภทรีสอร์ท
  • ความสามารถในการทำวิจัยระดับดีเยี่ยมและจัดทำรายงานสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด

ที่ปรึกษาการพัฒนา

ซาวิลส์ให้บริการผลลัพธ์ด้านเทคนิคที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจของทรัพย์สินของลูกค้าของเราในประเทศไทย เราให้บริการอย่างมืออาชีพ คำแนะนำที่มีคุณภาพและใส่ใจในรายละเอียด เรารวบรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผนวกกับการรับรู้ของตลาดอย่างครอบคลุมที่ประกอบไปด้วยความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก โรงแรมและอุตสาหกรรม 

บริการของเราประกอบด้วย

  • รายงานความเป็นไปได้ 
  • การศึกษาสูงสุดและใช้งานที่ดีที่สุด 
  • คำแนะนำแผนแม่บท 
  • การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
  • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ
  • คำแนะนำการผสมผู้เช่า

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

การวิจัย

การวิจัยระดับเอเชีย แปซิฟิก

ทีมงานนักวิเคราะห์ระดับเอเชีย แปซิฟิกของเรา ให้คำแนะนำแบบเฉพาะแก่ลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญทั้งหมด ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเมือง รีสอร์ท ตลาดที่อยู่อาศัยชั้นนำ และการพัฒนาที่หลากหลาย เราสามารถให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงลึกสำหรับทรัพย์สินที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ได้ทุกที่ในเอเชีย แปซิฟิก

การวิจัย

การวิจัยที่อยู่อาศัยและรีสอร์ท

ทีมวิจัยที่อยู่อาศัยของเราให้บริการการวิเคราะห์ตามความต้องการเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เมื่อมันมาถึงการสร้างการพัฒนาและการขายทรัพย์สิน

การวิจัย

การวิจัยระดับโลก

ทีมงานนักวิเคราะห์ระดับโลกของเราให้คำแนะนำแบบเฉพาะแก่ลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญทั้งหมด ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเมือง รีสอร์ท ตลาดที่อยู่อาศัยชั้นนำ และการพัฒนาที่หลากหลาย เราสามารถให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงลึกสำหรับทรัพย์สินที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์ได้ทุกที่ในโลก