งานวิจัยและให้คำปรึกษาของซาวิลส์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำปรึกษากับลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และตระหนักถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เราจำเป็นต้องเข้าใจสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต เมื่อทำการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การพัฒนากลยุทธ์ในการพักอาศัย หรือตัดสินใจว่าจะเข้ามาในตลาดเมื่อใด นอกจากนี้ เรายังให้บริการวิเคราะห์ตลาดหลายๆ รูปแบบซึ่งต้องการความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารข้อเสนอราคาเริ่มต้น (Initial Public Offering (IPO)

  • การศึกษาและนำเสนอในเชิงลึกและเป็นจริง
  • การศึกษาตลาดที่พักอาศัยประเภทรีสอร์ท
  • ความสามารถในการทำวิจัยระดับดีเยี่ยมและจัดทำรายงานสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด

ซาวิลส์มีทรัพย์สินในเมืองขนาดใหญ่และขนาดรองลงมาในทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิต และสามารถจัดทำการวิจัยและให้คำปรึกษากับกองทุนในท้องถิ่น นักพัฒนา และนานาชาติ โดยความสามารถในภูมิภาคของเรานี้แสดงให้เห็นในผลงานตีพิมพ์จำนวนมากที่สามารถค้นหาได้จากเว็ปไซต์นี้


บริการที่เกี่ยวข้อง

บริการให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

ซาวิลส์ได้จัดหาวิธีแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค เพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพทางด้านกายภาพ และเศรษฐกิจของสินทรัพย์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับลูกค้าของเรา  

บริการให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาก่อนการบริหารจัดการ

การบริการให้คำปรึกษาก่อนการบริหารจัดการ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าและการวางแผนก่อนเริ่มบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราจะสามารถตอบโจทย์และหาทางออกที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านให้มากที่สุด