ส่วนร่วมต่อชุมชนของเรา

บุคคลากรของเรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนของพวกเขา สนับสนุนความคิดริเริ่มในท้องถิ่น องค์กรการกุศล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

เช่นเดียวกับการส่งมอบผลประโยชน์ทางสังคม เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นจะเพิ่มความมุ่งมั่นของพนักงานและให้โอกาสในการพัฒนาในชีวิตจริง ลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคนนี้ เป็นส่วนสำคัญของโครงการฝึกอบรมบัณฑิตที่ได้รับรางวัลของเราซึ่งสนับสนุน YoungMinds เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตและการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

นอกจากนี้สำนักงานท้องถิ่นของเรายังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในชุมชนของพวกเขา ตั้งแต่โรงเรียน กิจกรรมการกุศล ไปจนถึงโรงละครและงานศิลปะอิสระ