สิ่งสำคัญที่ทีมงานระดับโลกของเราคำนึงถึง คือการให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่ครอบครองทรัพย์สิน มิใช่ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

เราดำเนินงานในระดับที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ผู้รับจ้างภายนอกด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจนไปถึงผู้ประสานงานการบริการสำหรับลูกค้าผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทางเรามีทีมงานดำเนินการทั่วโลก โดยมีศูนย์กลางหลัก 3 แห่ง คือ สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

จากประสบการณ์อันเชี่ยวชาญทั้งหมดนี้เป็นการให้บริการสำหรับลูกค้าของเราโดยเฉพาะ ภายในทีมของเราจึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ทำให้เห็นถึงภาพลักษณ์ผลงานที่มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตลาด และระบบองค์กรของลูกค้า เราจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการสร้างการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาดเพื่อประโยชน์ของลูกค้าให้ก้าวไปอีกขึ้นหนึ่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริการแก่ผู้ถือครอง

ตัวแทนของผู้เช่า

เราเป็นผู้นำในตลาดนี้ โดยเราค้นหาทางออกที่อยู่บนพื้นฐานของวัตถุประสงค์และการดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า