ซาวิลส์ ผู้จดทะเบียน RICS ของประเทศไทย ให้บริการประเมินมูลค่า และให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบ แก่ ธนาคาร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา นักลงทุน และผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์

เราให้บริการสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั่วประเทศโดยเฉพาะ กรุงเทพ ภูเก็ต พัทยา และหัวหิน โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 30 ปีในประเทศไทย

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการ:

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
ซาวิลส์ มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในด้านสำนักงาน และร้านค้าปลีกในกรุงเทพฯ ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำที่ทันสมัยและแม่นยำสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทุกประเภท

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่อาศัย
ซาวิลส์ให้บริการประเมินมูลค่าของอาคารชุดที่พักอาศัย และอาคารอพาร์ตเมนต์ โครงการบ้านจัดสรร โดยอาศัยประสบการณ์ของตัวแทนในประเทศไทยมากว่า 30 ปี

การประเมินมูลค่าที่ดิน
เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา รวมถึงพื้นที่สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินอุตสาหกรรม
ซาวิลส์สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดจากสายงานธุรกิจตัวแทนอุตสาหกรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะ ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่ง การกระจาย และคุณสมบัติการผลิตที่หลากหลาย ซาวิลส์มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมไปถึง ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง และจังหวัดภาคกลางตอนเหนือ อย่าง อยุธยา และปทุมธานี

การประเมินโรงแรมและรีสอร์ท
ซาวิลส์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลว่าเป็นผู้ประเมินมูลค่าชั้นนำในภาคการบริการ ทำให้เราสามารถรวมประสบการณ์ในประเทศไทยเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านโรงแรมและรีสอร์ทที่ดีที่สุดทั่วเอเชียแปซิฟิก

แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก (EEC)
ซาวิลส์มีประสบการณ์มากมายในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการที่ตั้งอยู่ภายในแนวเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ของประเทศไทยพื้นที่ 13,285 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เราสามารถให้คำปรึกษาในหลากหลายด้าน รวมถึงเรื่องการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลง การใช้งานและการ rezoning กิจการร่วมค้า และอุตสาหกรรมที่มีแรงจูงใจ


บริการที่เกี่ยวข้อง

การประเมินมูลค่า

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย

ซาวิลส์ ผู้จดทะเบียน RICS ของประเทศไทย ให้บริการประเมินมูลค่า และให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบ แก่ ธนาคาร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา นักลงทุน และผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์

การประเมินมูลค่า

การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ซาวิลส์ ผู้จดทะเบียน RICS ของประเทศไทย ให้บริการประเมินมูลค่า และให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบ แก่ ธนาคาร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา นักลงทุน และผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์

การประเมินมูลค่า

การประเมินมูลค่าโรงแรม

ซาวิลส์ ผู้จดทะเบียน RICS ของประเทศไทย ให้บริการประเมินมูลค่า และให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบ แก่ ธนาคาร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา นักลงทุน และผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์