การครอบคลุมอย่างกว้างขวางในตลาดอสังหาริมทรัพทย์ ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถให้การช่วยเหลือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังสามารถให้บริการในตลาดที่อยู่อาศัยและการค้า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การพัฒนาขึ้นใหม่ หรือความต้องการเฉพาะของเจ้าของ

ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของเรา ครอบคลุมงานต่อไปนี้

  • การขายแบบรวมกลุ่ม (Collective Sales)
  • กลุ่มและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Whole Block and Development Sites)

ความเชี่ยวชาญของเราในภูมิภาค

  • ปริมาณเงินลงทุนรวมมากกว่า 12.8 พันล้านเหรียญฮ่องกงในปี 2552
  • ความสำเร็จนี้รวมถึงการลงทุน 12 ครั้ง ที่มีมูลคาสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญฮ่องกงตั้งแต่ปี 2550
  • ขยายการดำเนินธุรกิจกับสถาบัน กองทุนเอกชน และธนาคารเพื่อการลงทุน/ธนาคารเอกชน
  • สร้างความสัมพันธ์กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นและธุรกิจครอบครัว และนักลงทุนในท้องถิ่น
  • ขยายเครือข่ายในภูมิภาคและจีนเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของการดำเนินธุรกิจข้ามชาติให้มากที่สุด
  • ทีมการลงทุนและการขายในฮ่องกงที่ใหญ่ที่สุด โดยมีตัวแทนซื้อขายซึ่งเป็นพนักงานประจำมากกว่า 45 คน
  • ให้บริการเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การเช่า การบริหารทรัพย์สินและสินทรัพย์ การวิจัยและให้คำปรึกษา

ซาวิลส์มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถือสิทธิ์ การจัดจำหน่าย และการให้คำปรึกษาการลงทุนในทรัพย์สินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเรามีรายงานติดตามที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการดำเนินงานของลูกค้านับตั้งแต่ลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายบุคคลจนถึงสถาบันและกองทุนข้ามชาติ ทั้งนี้ สำหรับคำแนะนำแต่ละประการนั้น ทีมขายของโครงการจะได้รับแจ้งเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทุกขั้นตอนของการขายดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา รวมถึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุด

การลงทุนในภูมิภาค

ทีมการลงทุนในภูมิภาคของซาวิลส์ซึ่งนำทีมโดย แฟรงค์ มาริออท ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมลงทุนของซาวิลส์ในภูมิภาคในประเด็นการดำเนินธุรกิจหลักๆ ข้ามพรมแดนของทรัพย์สินแต่ละรายการและรายละเอียดของแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จากเครือข่ายทั้งหมดของเอเชีย ทีมงานได้ประสบความสำเร็จในการจัดหาและขายทรัพย์สินทั่วประเทศให้กับลูกค้าที่หลากหลาย นับตั้งแต่บริษัททรัพย์สินเอกชนและภาครัฐ กองทุนต่างชาติ ธนาคารเพื่อการลงทุนและธนาคารเอกชน กองทุนเพื่อแสวงหาโอกาสแบบเปิดและแบบปิด

บริการที่เกี่ยวข้อง

การลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

เรามีความเชี่ยวชาญในทุกๆองค์ประกอบของทั้งการซื้อ และการขายพื้นที่สำนักงาน เราให้คำแนะนำลูกค้ารอบด้านการลงทุน และยังได้รับความไว้วางใจจากกองทุนรวม สถาบันการเงิน บริษัทเงินทุนเอกชน นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนรายย่อย นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนในโครงการต่างๆที่หลากหลาย

การลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม

งานของเราคือการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์สำหรับการร่วมลงทุนเชิงพาณิชย์และโครงการแบบผสมผสาน  โดยรับหน้าที่ดูแลยอดการขายในนามลูกค้าของเรา เพื่อส่งมอบยอดขายสูงสุด แต่ความเสี่ยงต่ำ

การลงทุน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะซื้อ ขาย หรือให้เช่า ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักอาศัยของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทุกๆขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการนี้จะราบรื่นและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ในทุกขั้นตอน