เราเป็นทางเลือกหมายเลข 1 สำหรับการให้บริการบริหารจัดการแบบมืออาชีพในเอเชียแปซิฟิก โดยเรามีพื้นที่กว่า 390 ล้านตารางฟุต ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยหรูหรา ศูนย์การค้า และทรัยพ์สินในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การบริหารของเรา เฉพาะในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีทรัพย์สินที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยหรูกว่า 30 อาคาร

ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

  • การบริหารจัดการอาคาร (Building Management)
  • การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities Management)
  • การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Management)
  • การบริการให้คำปรึกษาก่อนการบริหารจัดการ (Pre-Management Consultancy)

ความชำนาญด้านการบริหารของเรา

  • พื้นที่มากกว่า 700 ล้านตารางฟุตภายใต้การบริหารงานของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  • สินทรัพย์ มากกว่า 500 ในฮ่องกง อยู่ในพื้นที่การค้าที่สำคัญกว่า 17 ล้านตารางฟุต และมากกว่า 16 ล้านตารางฟุต สำหรับทำที่พักอาศัยอันหรูหรา
  • ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการบริหารจัดการอาคารในประเทศไทย
  • ดำเนินงานด้วยบุคลากรในประเทศไทยกว่า 300 คน
  • ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองด้านวิศวกรรม และมากด้วยประสบการณ์
  • ผู้รับบริการทางการเงิน พึงพอใจการบริหารจัดการอย่างแม่นยำ ของซาวิลส์ ฐานะผู้เชี่ยวชาญระบบบัญชีครบวงจร

ซาวิลส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอาคารระดับแนวหน้า ความภูมิใจ ที่ได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จากลูกค้าสถาบันการเงิน องค์กรชั้นนำ นักลงทุนภาคเอกชน และกลุ่มผู้ร่วมในฮ่องกงและในภูมิภาค 

ภายใต้ชื่อของ ซาวิลส์ ได้รับการยกย่องจากผู้รับบริการให้เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม แต่คงระดับคุณภาพสูงอยู่เสมอ ด้วยมิตรภาพและเป็นกันเอง

บริการที่เกี่ยวข้อง

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

การบริหารจัดการอาคาร

กลยุทธ์การบริหารอาคารที่เราได้ทดลองและทดสอบนั้นเพื่อให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้น้อยที่สุดและเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

เราเป็นทางเลือกอันดับหนึ่ง ในการให้บริการและการบริหารระดับมืออาชีพในเอเชียแปซิฟิค โดยเรามีพื้นที่รวมของทรัพย์สินเท่ากับ 39 ล้านตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานชั้นนำ คอนโดมิเนียมที่พักอาศัยระดับชั้นนำ และศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารของเรา ในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีทรัพย์สินที่เป็นอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยกว่า 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ พัทยา และหัวหิน

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

การบริหารการเงิน

กลยุทธ์การบริหารอาคารที่เราได้ทดลองและทดสอบนั้นเพื่อให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้น้อยที่สุดและเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

การบริการด้านเทคนิค

เรามีการดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในระหว่างการบำรุงรักษาตามระยะ การซ่อมแซม และการทำนุบำรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ