ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานรัฐ สามารถให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการค้าและอุตสาหกรรม

คำปรึกษาของเราให้กับสถานทูตซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทีมงานวิจัย ประยุกต์รวมเข้ากับความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งอสังหาริมทรัพ์เพื่อการค้า ที่อยู่อาศัยและการเกษตร เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้มอบแรงขับเคลื่อนทางการค้าและวิธีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

บริการให้คำปรึกษา

ที่ปรึกษาก่อนการบริหารจัดการ

การบริการให้คำปรึกษาก่อนการบริหารจัดการ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าและการวางแผนก่อนเริ่มบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราจะสามารถตอบโจทย์และหาทางออกที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านให้มากที่สุด

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

การจัดการอสังหาริมทรัพย์

เราเป็นทางเลือกหมายเลข 1 สำหรับการให้บริการบริหารจัดการแบบมืออาชีพในเอเชียแปซิฟิก โดยเรามีพื้นที่กว่า 390 ล้านตารางฟุต ซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยหรูหรา ศูนย์การค้า และทรัยพ์สินในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การบริหารของเรา เฉพาะในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีทรัพย์สินที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยหรูกว่า 30 อาคาร