นโยบายสิ่งแวดล้อม

ที่ ซาวิลส์ พวกเราให้ความสำคัญในการจัดการทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับประเทศ

ที่ ซาวิลส์ พวกเราให้ความสำคัญในการจัดการทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ

ที่ ซาวิลส์ สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการป้องกันมลภาวะ แก๊สเรือนกระจก การตรวจสอบการใช้พลังงาน กลยุทธ์ EPC การใช้พลังงานพื้นฐานให้น้อยที่สุด ประสิทธิภาพของพลังงาน การจัดการของเสียและการรีไซเคิล รวมถึงการสื่อสารภายในอย่างยั่งยืนและการฝึกอบรม

ในด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน พวกเราได้รับมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม BS EN ISO 14001:2004 สำหรับธุรกิจ - และเราจะนำมาปรับใช้ทั่วโลก

สิ่งเหล่านี้ได้รับการติดตามและตรวจสอบเป็นประจำทุกปีผ่านแผนพัฒนาการเพื่อความยั่งยืนของเรา โดยกลุ่มที่ทำงานด้านพัฒนาการความยั่งยืนนี้นำโดยคณะกรรมการของสหราชอาณาจักร ในขณะที่กลุ่มนโยบายสภาพแวดล้อมของเราเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่นี้

ซาวิลส์ (มหาชน) - นโยบายสิ่งแวดล้อม